Κολώνες, Ξυλόγλυπτα Εκκλησιαστικά Έπιπλα

Εκκλησιαστικά Ξυλόγλυπτα Καραμάλης

Κολώνα

Κολώνα

Κολώνα

Κολώνα