Παγκάρια, Ξυλόγλυπτα Εκκλησιαστικά Έπιπλα

Εκκλησιαστικά Ξυλόγλυπτα Καραμάλης

Παγκάρι Νο60

Παγκάρι

Πλάτος: *48cm
Ύψος: 110cm
Βάθος: 70cm

Παγκάρι Γωνιακό Νο60Α

Παγκάρι

Πλάτος: *48cm
Ύψος: 110cm
Βάθος: 70cm

Παγκάρι Νο61

Παγκάρι

Πλάτος: *50cm
Ύψος: 106cm
Βάθος: 70cm

Παγκάρι Νο62

Παγκάρι

Πλάτος: *45cm
Ύψος: 100cm
Βάθος: 70cm

Παγκάρι Νο65

Παγκάρι

Πλάτος: *33cm
Ύψος: 95cm
Βάθος: 50cm

Παγκάρι Νο66

Παγκάρι

Πλάτος: *33cm
Ύψος: 95cm
Βάθος: 50cm

Παγκάρι Νο67

Παγκάρι

Πλάτος: *33cm
Ύψος: 95cm
Βάθος: 50cm

Παγκάρι Νο68

Παγκάρι

Πλάτος: *33cm
Ύψος: 95cm
Βάθος: 100cm

*Η πρώτη διάσταση αναφέρεται στο ύψος του ταμπλά

*Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές