Εικόνες, Ξυλόγλυπτα Εκκλησιαστικά Έπιπλα

Εκκλησιαστικά Ξυλόγλυπτα Καραμάλης

Εικόνα Ξυλόγλυπτη Νο1

Εικόνα Ξυλόγλυπτη

Εικόνα Ξυλόγλυπτη Νο2

Εικόνα Ξυλόγλυπτη

Εικόνα Ξυλόγλυπτη Νο3

Εικόνα Ξυλόγλυπτη

Εικόνα Ξυλόγλυπτη Νο4

Εικόνα Ξυλόγλυπτη

Εικόνα Ξυλόγλυπτη Νο5

Εικόνα Ξυλόγλυπτη

Εικόνα Ξυλόγλυπτη Νο6

Εικόνα Ξυλόγλυπτη

Εικόνα Ξυλόγλυπτη Νο7

Εικόνα Ξυλόγλυπτη

Εικόνα Ξυλόγλυπτη Νο8

Εικόνα Ξυλόγλυπτη

Εικόνα Ξυλόγλυπτη Νο9

Εικόνα Ξυλόγλυπτη

Εικόνα Ξυλόγλυπτη Νο10

Εικόνα Ξυλόγλυπτη