Συντήρηση Ξυλόγλυπτων, Προϊόντα & Υπηρεσίες

Εκκλησιαστικά Ξυλόγλυπτα Καραμάλης

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει πλέον φανερό και στην Ελλάδα ότι η συντήρηση δεν είναι ένα χειρονακτικό καλλιτεχνικό επάγγελµα, αλλά µία εξαιρετικά επίπονη εργασία που απαιτεί λεπτοµερή επιστηµονική τεκµηρίωση σε κάθε της στάδιο. Η διεθνής πρακτική στην επιστήµη της συντήρησης, απαιτεί την συγκέντρωση, όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών για το προς συντήρηση έργο. Όλες αυτές οι πληροφορίες οδηγούν στην πληρέστερη κατανόηση του έργου, ώστε να επιλεχθούν οι κατάλληλες µέθοδοι και τα ενδεδειγµένα υλικά συντήρησης. Με την πρακτική αυτή, οι επεµβάσεις συντήρησης παρέχουν το επιθυµητό αποτέλεσµα µε τη µικρότερη δυνατή παρέµβαση, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον παράγοντα του λάθους, που τις περισσότερες φορές είναι µη αντιστρέψιµος.

Τη δυνατότητα χρήσης του συστήµατος για την συγγραφή δελτίου συντήρησης που θα κατατίθεται µετά το πέρας των εργασιών στον αρµόδιο φορέα και στον ιδιοκτήτη. Ο χρόνος συντήρησης ενός ξυλόγλυπτου τέµπλου είναι συνάρτηση του µεγέθους και του ποσοστού φθοράς του.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μελέτη της κατασκευής

ΦΘΟΡΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αποσυναρμολόγηση του τέμπλου μετά από φωτογράφηση ολόκληρο και τμηματικά, αρίθμηση τεμαχίων σφράγιση στο πίσω μέρος με σφραγίδα του Ναού και υπογραφή του υπευθύνου Ιερέα. Σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής. Αυτό είναι αναγκαίο και για τις δυο πλευρές, σε περίπτωση που πολλά κομμάτια δεν επισκευάζονται θα αντικατασταθούν και τα κατεστραμμένα και θα επιστραφούν αφού απεντομωθουν θα μπούνε σε προθήκη που θα κατασκευάσουμε.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρισμός από παλαιά χρώματα. Συμπλήρωμα όπου είναι δυνατόν των κομματιών που έχουν λίγη φθορά. Συμπλήρωμα με καινούργια κομμάτια εκεί που λείπουν ίδια με τα υπάρχοντα. Θα γίνει απεντόμωση με την μόνη ΑΤΟΞΙΚΗ μέθοδο.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Κατασκευάζουμε καινούργιο σκελετό και τοποθετούμε τα σκαλίσματα στα τελάρα όχι με κόλα αλλά με βίδες για να έχουμε το πλεονέκτημα σε περίπτωση που παρουσιαστεί σαράκι να επέμβουμε στο κομμάτι που προσβλήθηκε με τον ευκολότερο τρόπο. Στις εικόνες η απεντόμωση θα γίνει επί τόπου και θα παραμείνουν στην εκκλησία. Για το βάψιμο του τέμπλου θα περαστεί λευκό χρώμα αλκυδικο ελαστικομερες, θα είναι το υπόστρωμα για να δεχθεί την μπρονζε χρυσό. Σε όλα τα μέρη του φόντου βάψιμο με χοντροκοκινο βυζαντινό. Στο τέλος για να μην χάσει την λάμψη του το χρυσό θα περαστεί βερνίκι με γυαλάδα 50%. Το βημόθυρο θα γίνει στην τεχνοτροπία του τέμπλου. Η αισθητική αποκατάσταση θα είναι η καλύτερη για το έργο σας. Η μακροχρόνια πείρα τριών γενεών είναι εγγύηση για το αποτέλεσμα. Παράδοση της εργασίας σε 6 μήνες.