Βημόθυρα, Ξυλόγλυπτα Εκκλησιαστικά Έπιπλα

Εκκλησιαστικά Ξυλόγλυπτα Καραμάλης

Βυμόθυρο Νο1

Βυμόθυρο

Πλάτος: 100cm
Ύψος: 130cm

Βυμόθυρο Νο2

Βυμόθυρο

Πλάτος: 100cm
Ύψος: 130cm

Βυμόθυρο Νο3

Βυμόθυρο

Πλάτος: 100cm
Ύψος: 120cm

Βυμόθυρο Νο4

Βυμόθυρο

Πλάτος: 100cm
Ύψος: 120cm

Βυμόθυρο Νο5

Βυμόθυρο

Πλάτος: 80cm
Ύψος: 120cm

Βυμόθυρο Νο6

Βυμόθυρο

Πλάτος: 100cm
Ύψος: 110cm

Βυμόθυρο Νο7

Βυμόθυρο

Πλάτος: 100cm
Ύψος: 140cm

Βυμόθυρο Νο8

Βυμόθυρο

Πλάτος: 100cm
Ύψος: 120cm

*Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές