Θρόνοι, Ξυλόγλυπτα Εκκλησιαστικά Έπιπλα

Εκκλησιαστικά Ξυλόγλυπτα Καραμάλης

Θρόνος Ν14

Θρόνος

Πλάτος: 60cm
Ύψος: 230cm
Βάθος: 75cm

Θρόνος Νο15

Θρόνος

Πλάτος: 90cm
Ύψος: 300cm
Βάθος: 85cm

Θρόνος Νο18

Θρόνος

Πλάτος: 90cm
Ύψος: 290cm
Βάθος: 90cm

Θρόνος Νο19

Θρόνος

Πλάτος: 97cm
Ύψος: 236cm
Βάθος: 75cm

Θρόνος Νο19Α

Θρόνος

Πλάτος: 97cm
Ύψος: 236cm
Βάθος: 80cm

Θρόνος Νο19B

Θρόνος

Πλάτος: 97cm
Ύψος: 250cm
Βάθος: 80cm

Θρόνος Νο20

Θρόνος

Πλάτος: 67cm
Ύψος: 230cm
Βάθος: 80cm

Θρόνος Νο22

Θρόνος

Πλάτος: 80cm
Ύψος: 198cm
Βάθος: 78cm

Θρόνος Νο23

Θρόνος

Πλάτος: 80cm
Ύψος: 250cm
Βάθος: 80cm

Θρόνος Νο25

Θρόνος

Πλάτος: 75cm
Ύψος: 250cm
Βάθος: 70cm

Θρόνος Νο26

Θρόνος

Πλάτος: 60cm
Ύψος: 220cm
Βάθος: 70cm

Θρόνος Άγιος Νεκτάριος Τρίκαλα

Θρόνος

*Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές