Θέσεις Ψαλτών, Ξυλόγλυπτα Εκκλησιαστικά Έπιπλα

Εκκλησιαστικά Ξυλόγλυπτα Καραμάλης

Θέσεις Ψαλτών Νο10

Θέσεις Ψαλτών

Πλάτος: 48cm
Ύψος: 190cm
Βάθος: 50cm

Θέσεις Ψαλτών Νο11

Θέσεις Ψαλτών

Πλάτος: 48cm
Ύψος: 190cm
Βάθος: 50cm

Θέσεις Ψαλτών Άγιος Κων/νος Λάρισα

Θέσεις Ψαλτών

*Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές