Στήλες, Ξυλόγλυπτα Εκκλησιαστικά Έπιπλα

Εκκλησιαστικά Ξυλόγλυπτα Καραμάλης

Στήλη

Στήλη

Στήλη

Στήλη

Στήλη

Στήλη