Προσκυνητάρια, Ξυλόγλυπτα Εκκλησιαστικά Έπιπλα

Εκκλησιαστικά Ξυλόγλυπτα Καραμάλης

Προσκυνητάρι Νο35

Προσκυνητάρι

Πλάτος: 123cm
Ύψος: 300cm
Βάθος: 35cm

Προσκυνητάρι Νο36

Προσκυνητάρι

Πλάτος: 70cm
Ύψος: 230cm
Βάθος: 25cm

Προσκυνητάρι Νο36Β

Προσκυνητάρι

Πλάτος: 103cm
Ύψος: 270cm
Βάθος: 25cm

Προσκυνητάρι Νο37

Προσκυνητάρι

Πλάτος: 103cm
Ύψος: 275cm
Βάθος: 20cm

Προσκυνητάρι Νο38A

Προσκυνητάρι

Πλάτος: 68cm
Ύψος: 220cm
Βάθος: 20cm

Προσκυνητάρι Νο38Β

Προσκυνητάρι

Πλάτος: 68cm
Ύψος: 230cm
Βάθος: 80cm

Προσκυνητάρι Νο40Α

Προσκυνητάρι

Πλάτος: 80cm
Ύψος: 240cm
Βάθος: 25cm

Προσκυνητάρι Νο40Β

Προσκυνητάρι

Πλάτος: 70cm
Ύψος: 230cm
Βάθος: 25cm

Προσκυνητάρι Νο40Γ

Προσκυνητάρι

Πλάτος: 80cm
Ύψος: 250cm
Βάθος: 20cm

Προσκυνητάρι Νο40Ζ

Προσκυνητάρι

Πλάτος: 70cm
Ύψος: 245cm
Βάθος: 20cm

Προσκυνητάρι Νο40Η

Προσκυνητάρι

Πλάτος: 70cm
Ύψος: 245cm
Βάθος: 20cm

Προσκυνητάρι Νο42

Προσκυνητάρι

Πλάτος: 70cm
Ύψος: 245cm
Βάθος: 42cm

Προσκυνητάρι Νο43

Προσκυνητάρι

Πλάτος: 70cm
Ύψος: 230cm
Βάθος: 25cm

Προσκυνητάρι Νο44

Προσκυνητάρι

Πλάτος: 70cm
Ύψος: 230cm
Βάθος: 25cm

Προσκυνητάρι Νο45

Προσκυνητάρι

Πλάτος: 70cm
Ύψος: 230cm
Βάθος: 25cm

Προσκυνητάρι Άγιος Κων/νος Λάρισα

Προσκυνητάρι

Προσκυνητάρι Άγιος Νεκτάριος Τρίκαλα

Προσκυνητάρι

*Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές