Πόρτες, Ξυλόγλυπτα Εκκλησιαστικά Έπιπλα

Εκκλησιαστικά Ξυλόγλυπτα Καραμάλης

Πόρτα Νο1

Πόρτα

Πλάτος: 140cm
Ύψος: 230cm

Πόρτα Νο2

Πόρτα

Πλάτος: 100cm
Ύψος: 230cm

Ωραία Πύλη Νο3

Πόρτα

Πόρτα Νο4

Πόρτα

Πλάτος: 140cm
Ύψος: 230cm

Πόρτα Νο5

Πόρτα

Πλάτος: 140cm
Ύψος: 230cm

*Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές