Πολυέλαιοι, Ξυλόγλυπτα Εκκλησιαστικά Έπιπλα

Εκκλησιαστικά Ξυλόγλυπτα Καραμάλης

Πολυέλαιος

Πολυέλαιος

Πολυέλαιος

Πολυέλαιος