Πέπλο Πόδεα, Ξυλόγλυπτα Εκκλησιαστικά Έπιπλα

Εκκλησιαστικά Ξυλόγλυπτα Καραμάλης

Πέπλο Πόδεα

Πέπλο Πόδεα

Πέπλο Πόδεα

Πέπλο Πόδεα