Κυβώρια Αγίας Τραπέζης, Ξυλόγλυπτα Εκκλησιαστικά Έπιπλα

Εκκλησιαστικά Ξυλόγλυπτα Καραμάλης

Κυβώριο Αγίας Τραπέζης

Κυβώριο Αγίας Τραπέζης