Επιτάφιοι, Ξυλόγλυπτα Εκκλησιαστικά Έπιπλα

Εκκλησιαστικά Ξυλόγλυπτα Καραμάλης

Επιτάφιος Νο49

Επιτάφιος

Πλάτος: 120cm
Ύψος: 200cm
Βάθος: 80cm

Επιτάφιος Νο50

Επιτάφιος

Πλάτος: 120cm | 85cm | 66cm
Ύψος: 200cm | 180cm | 160cm
Βάθος: 80cm | 55cm | 46cm

Επιτάφιος Νο51

Επιτάφιος

Πλάτος: 120cm | 100cm
Ύψος: 180cm | 180cm
Βάθος: 80cm | 60cm

Επιτάφιος Νο52

Επιτάφιος

Πλάτος: 160cm | 120cm
Ύψος: 270cm | 230cm
Βάθος: 80cm | 60cm

*Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές