Εξαπτέρυγα, Ξυλόγλυπτα Εκκλησιαστικά Έπιπλα

Εκκλησιαστικά Ξυλόγλυπτα Καραμάλης

Εξαπτέρυγα

Εξαπτέρυγα