Δισκέλι, Ξυλόγλυπτα Εκκλησιαστικά Έπιπλα

Εκκλησιαστικά Ξυλόγλυπτα Καραμάλης

Δισκέλι Νο1

Δισκέλι

Δισκέλι Νο2

Δισκέλι