Απορροφητήρες, Ξυλόγλυπτα Εκκλησιαστικά Έπιπλα

Εκκλησιαστικά Ξυλόγλυπτα Καραμάλης

Απορροφητήρας Νο1

Απορροφητήρας

Απορροφητήρας Νο2

Απορροφητήρας

Απορροφητήρας Νο3

Απορροφητήρας

Απορροφητήρας Νο4

Απορροφητήρας

Απορροφητήρας Νο5

Απορροφητήρας