Αναλόγια, Ξυλόγλυπτα Εκκλησιαστικά Έπιπλα

Εκκλησιαστικά Ξυλόγλυπτα Καραμάλης

Αναλόγιο Εξάγωνο Νο1

Αναλόγιο

Πλάτος: 45cm
Ύψος: 128cm
Βάθος: 48cm

Αναλόγιο Οκτάγωνο Νο2

Αναλόγιο

Πλάτος: 50cm
Ύψος: 128cm
Βάθος: 55cm

Αναλόγιο Νο3

Αναλόγιο

Πλάτος: 12cm
Ύψος: 128cm
Βάθος: 12cm

Αναλόγιο Νο4

Αναλόγιο

Πλάτος: 12cm
Ύψος: 128cm
Βάθος: 12cm

Αναλόγιο Εξάγωνο Νο5

Αναλόγιο

Πλάτος: 30cm
Ύψος: 128cm
Βάθος: 35cm

Αναλόγιο Περιστέρι Νο6

Αναλόγιο

Πλάτος: 45cm
Ύψος: 128cm
Βάθος: 48cm

*Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές